De grote standen in de middeleeuwen quiz

Quizvragen voor 'Standen in de Middeleeuwen'
Waar vielen de ambachtslieden onder? opzoeken
De Horigen
De Adel
De Burgers
De geestelijken
Wie was de baas over een horige? opzoeken
Een leenman
Een geestelijke
Een leenheer
Een ambachtsman
Waar woonden de geestelijken? opzoeken
In een boerderij.
In een klooster
In een houten huis
In een kasteel
Welke Standen waren er? opzoeken
De adel, de geestelijken, de horigen, de vrije burgers
Kooplieden, geestelijken, burgers, adel
De koning, de monniken, burgers, kooplieden
Burgers, horigen, kooplieden, adel
Onder welke stand vielen de ridders? opzoeken
De geestelijken
De adel
De horigen
De burgers
Welke van deze standen hadden de meeste macht? opzoeken
De Koning
De onvrije
De Adel
De Geestelijken
Waar woonden de kooplieden? opzoeken
In een tent
In een huis buiten de stad
In een huis in de stad
In een klooster
Kon je een stand omhoog komen? opzoeken
Ja
Nee
Waar woonden de horigen? opzoeken
In een boerderij
in een kasteel
in een klooster
in een houten huis
Waar woonden de adel? opzoeken
In een klooster
In een kasteel
In een houten huis
In een kerk