Quizvragen voor 'Standen in de Middeleeuwen'

Wie was de baas over een horige? opzoeken
Een leenheer
Een geestelijke
Een leenman
Een ambachtsman
Waar woonden de adel? opzoeken
In een klooster
In een kerk
In een houten huis
In een kasteel
Waar vielen de ambachtslieden onder? opzoeken
De geestelijken
De Burgers
De Adel
De Horigen
Onder welke stand vielen de ridders? opzoeken
De adel
De geestelijken
De burgers
De horigen
Welke Standen waren er? opzoeken
Burgers, horigen, kooplieden, adel
Kooplieden, geestelijken, burgers, adel
De koning, de monniken, burgers, kooplieden
De adel, de geestelijken, de horigen, de vrije burgers
Waar woonden de horigen? opzoeken
in een klooster
in een kasteel
in een houten huis
In een boerderij
Waar woonden de geestelijken? opzoeken
In een boerderij.
In een klooster
In een houten huis
In een kasteel
Waar woonden de kooplieden? opzoeken
In een huis buiten de stad
In een klooster
In een huis in de stad
In een tent
Welke van deze standen hadden de meeste macht? opzoeken
De Adel
De onvrije
De Koning
De Geestelijken
Kon je een stand omhoog komen? opzoeken
Nee
Ja