Quizvragen voor 'Verkeersregels Duitsland'

Wat is de minimumsnelheid op een autosnelweg? opzoeken
80 km/h
90 km/h
60 km/h
70 km/h
Tot wanneer moeten kinderen gebruik maken van een gehomologeerd veiligheidssysteem als dat aanwezig is? opzoeken
10 jaar
135cm
12 jaar
150cm
Hoe snel mogen personenwagens op een gewone weg buiten de bebouwde kom rijden? opzoeken
120 km/h
80 km/h
90 km/h
100 km/h
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 110km moet afleggen? opzoeken
3m
1,5m
2m
2,5m
Waar is parkeren niet verboden? opzoeken
In smalle straten aan de overkant van die inritten
Voor de inrij van eigendommen
Tegenover de inrij van een brandweerkazerne
Op standplaatsen voor taxiīs
In de zone 30
Hoe snel mag je een voertuig met pech voortslepen op de autosnelweg? opzoeken
Maximum 60km/h
Dit mag gewoon niet
Hier is geen maximumsnelheid voor
Maximum 80km/h
Hoe snel mag je nog rijden wanneer ingevolge mist, regen of sneeuw de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m? opzoeken
75 km/h
100 km/h
50 km/h
Dan mag je niet meer rijden
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0,5 Č
0,1 Č
0,2 Č
0 Č
0,4 Č
Vanaf wanneer mag je je mistlampen ontsteken bij mist of sneeuw? opzoeken
Zichtbaarheid minder dan 50 meter
Nooit
Altijd
Zichtbaarheid minder dan 100 meter
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 80km moet afleggen? opzoeken
2,5m
1,5m
2m
3m