De grote verkeersregels duitsland quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels Duitsland'
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 80km moet afleggen? opzoeken
2m
2,5m
1,5m
3m
Hoe snel mogen personenwagens op een gewone weg buiten de bebouwde kom rijden? opzoeken
100 km/h
80 km/h
90 km/h
120 km/h
Vanaf wanneer mag je je mistlampen ontsteken bij mist of sneeuw? opzoeken
Zichtbaarheid minder dan 100 meter
Nooit
Zichtbaarheid minder dan 50 meter
Altijd
Wat is de minimumsnelheid op een autosnelweg? opzoeken
70 km/h
80 km/h
90 km/h
60 km/h
Hoe lang mag een niet aangekoppelde aanhangwagen of caravan mag op een openbare plaats geparkeerd staan? opzoeken
Niet
10 uur
Altijd
2 weken
2 dagen
Waar is parkeren niet verboden? opzoeken
Voor de inrij van eigendommen
Tegenover de inrij van een brandweerkazerne
Op standplaatsen voor taxiīs
In de zone 30
In smalle straten aan de overkant van die inritten
Tot wanneer moeten kinderen gebruik maken van een gehomologeerd veiligheidssysteem als dat aanwezig is? opzoeken
12 jaar
135cm
150cm
10 jaar
Hoe snel mag je nog rijden wanneer ingevolge mist, regen of sneeuw de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m? opzoeken
75 km/h
50 km/h
Dan mag je niet meer rijden
100 km/h
Wat is het maximum toegelaten alcoholgehalte? opzoeken
0,2 Č
0,1 Č
0 Č
0,4 Č
0,5 Č
Hoeveel mag een lading maximaal achteraan uitsteken als je 110km moet afleggen? opzoeken
1,5m
2m
3m
2,5m