De grote verkeersregels belgiŽ quiz

Quizvragen voor 'Verkeersregels BelgiŽ'
De amazonezit is toegestaan voor passagiers van: opzoeken
Fietsen
Geen van deze 3
Motorfietsen
Bromfietsen
Hoe ver moet een gevaarsdriehoek voor een voertuig geplaatst worden op een gewone weg? opzoeken
Minimum 50m
Minimum 70m
Minimum 100m
Minimum 30m
Wat is de minimum onderlinge afstand die bestuurders van autoīs die in konvooi rijden voor een gezamenlijk te maken tocht moeten houden? opzoeken
0m
25m
10m
50m
5m
Wat betekent een gele onderbroken streep op de werkelijke rand van de rijbaan? opzoeken
Verboden over of achter deze streep te parkeren
Verboden langs deze streep te parkeren
Parkeren met parkeerschijf
Opgepast: zachte berm
Hoe lang mag je met een parkeerschijf parkeren op een werkdag tussen 9u en 18u? opzoeken
2 uur
1,5 uur
1 uur
0,5 uur
2,5 uur
Wanneer moet je voorrang verlenen aan een tram? opzoeken
Enkel als je te voet bent
Enkel als de tram sneller rijdt dan jij
Enkel als de tram van rechts komt
Altijd
Hoeveel afstand moet er minimum zijn tussen waar je met je voertuig stilstaat of parkeert en een op een kruispunt geplaatst verkeerslicht? opzoeken
1m
5m
10m
20m
Hoe diep moeten de hoofdgroeven van de tekening van lucht- of cushionbanden van autoīs minstens zijn? opzoeken
1,6mm
16mm
1mm
14mm
10mm
1,4mm
Wanneer mag je een tram links kruisen? opzoeken
Als de tram stil staat
Wanneer de ruimte rechts te eng is
Nooit
Altijd
Wat is de maximaal toegelaten snelheid binnen de woonerven en de erven? opzoeken
30 km/h
25 km/h
10 km/h
40 km/h
50 km/h
20 km/h