Quizvragen voor 'Verkeersregels BelgiŽ'

Wat wordt niet als manoeuvre beschouwd? opzoeken
van rijstrook of van file veranderen
een parkeerplaats verlaten of oprijden
Zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden
keren of achteruitrijden
Tot welke grootte moeten kinderen jonger dan 18 jaar vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderzitje? opzoeken
150cm
135cm
140cm
145cm
Wanneer mag je een tram links kruisen? opzoeken
Wanneer de ruimte rechts te eng is
Als de tram stil staat
Nooit
Altijd
Wat is de toegelaten maximumsnelheid van autobussen en autocars op autosnelwegen? opzoeken
90 km/h
110 km/h
100 km/h
120 km/h
Wanneer moet je je wagen van kant veranderen bij het halfmaandelijks parkeren? opzoeken
Op de laatste dag van elke periode tussen 19 u 30 en 20 u
Op de eerste dag van elke periode tussen 0 u en 10 u
Op de laatste dag van elke periode tussen 12 u en 24 u
Op de eerste dag van elke periode
Op de laatste dag van elke periode
Hoe diep moeten de hoofdgroeven van de tekening van lucht- of cushionbanden van autoīs minstens zijn? opzoeken
14mm
16mm
10mm
1mm
1,6mm
1,4mm
Wat is de maximum toegelaten breedte van een fiets, tweewielige bromfiets of hun aanhangwagen? opzoeken
1,20m
0,90m
1,00m
1,50m
0,50m
Wat is de minimum onderlinge afstand die bestuurders van autoīs die in konvooi rijden voor een gezamenlijk te maken tocht moeten houden? opzoeken
50m
0m
10m
5m
25m
Wanneer heb je geen voorrang ondanks dat je van rechts komt? opzoeken
Als je van de snelweg komt
Als je in de zone 30 rijdt
Als je gestopt bent
Als je van een pad komt
Aan welke kant moet je op 5 januari parkeren bij halfmaandelijks beurtelings parkeren in gans een bebouwde kom? opzoeken
Langs de kant waar de minste huizen staan
Langs de kant van de gebouwen met onpare nummers
Langs de kant waar de meeste huizen staan
Langs de kant van de gebouwen met pare nummers