De grote pso 2011 quiz

Quizvragen voor 'PSO 2011'
Wat is distribuerende handel? opzoeken
Handel die zich bezighoudt met het verdelen van goederen
Handel tussen twee landen waarbij een derde land betrokken is
Het langer worden van een bedrijfskolom door uitbesteding van taken
Wat is een Branche? opzoeken
Het onduidelijker worden van de scheiding tussen verschillende banken
De grondstof waarvan een productie dat in de winkel ligt, gemaakt is
Groep van bedrijven die min of meer de zelfde producten leveren
Wat is primaire sector? opzoeken
Bedrijven die grondstoffen tot een product verwerken
Bedrijven die grondstoffen uit de natuur halen
Alle bedrijven die winst willen maken
Wat is een consument? opzoeken
Bedrijven die dezelfde producten maken of verkopen
Diegene die een product koopt, ook wel klant genoemd
Iemand die geld inzamelt voor een goed doel
Wat is draperen? opzoeken
Het beroep dat je hebt
Met cijfers werken en die afronden
Omhangen met mooie wijde plooien
Wat is recyclen? opzoeken
Dat wat consumenten willen kopen
Het aanbod van arbeidsplaatsen
Het opnieuw gebruiken van materialen
Wat is facing? opzoeken
Zichtbaar voorkant van een artikel in een schap
Een gezicht van een paspop
Een foto van een gezicht van voren
Wat is een eyecatcher? opzoeken
Belangrijkste verkoopartikelen van een winkel
Groep mensen van wie je verwacht dat ze een bepaald artikel kopen
Blikvanger waarmee je de attentiewaarde van een artikelpresentatie verhoogt
Wat is milieu? opzoeken
De leefomgeving, alles om je heen
Alles wat je kunt zien
Niets
Wat is een gondola? opzoeken
Een display dat midden in de winkel staat
Een ding waar je op kunt staan en in de winkel kunt kijken
Een stellingkast die midden in de winkel staat, met beide kanten artikelen