Auteursrecht informatie afbeeldingen: zie onderaan
Op zoek naar een quiz?
Informatie over deze quiz
Onderdeel: Andere
Quiz: PB
Beschikbaar vanaf: 14-09-2007
Laatst gespeeld op: 19-10-2017

Ontwerp zelf een quiz

Bekijk ons volledig quizaanbod
PB
PB
 
Een bestuurslid van een pensioenfonds neemt met partner en kinderen deel aan een drie weken durende reis naar een vastgoedbelegging aan de Middellandse Zee. De reis is geheel verzorgd en betaald door de externe vermogensbeheerder aan wie het fonds het beheer van de vastgoedportefeuille heeft opgedragen. Is dit gedrag passend voor een bestuurslid van een pensioenfonds? - opzoekenWelke vermogensbeheerder heeft na vijf jaar het beste resultaat voor het pensioenfonds behaald en wat kunt u zeggen over het gelopen risico? - opzoekenEen middelgroot pensioenfonds (20.000 deelnemers/gepensioneerden) heeft al vier jaar lang een redelijk positief resultaat op sterfte gerealiseerd. Bij het risico van langleven (ingegane pensioenen, ouderdomspensioenen) was er jaarlijks sprake van een verlies van enkele miljoenen. Bij het risico van kort leven (nog niet ingegaan nabestaandenpensioen) was er steeds sprake van een positief sterfteresultaat, waardoor het verlies op lang leven niet alleen werd gecompenseerd, maar er in totaliteit zelfs sprake was van enige sterftewinst. Wat dient het fonds te doen? - opzoekenEen pensioenfonds heeft de volledige pensioenadministratie uitbesteed. Ondanks het feit dat het bestuur goede afspraken heeft gemaakt met de uitvoerder, loopt een aantal zaken niet goed. Toezichthouder DNB ontdekt dit tijdens een controle bij de uitvoerder en vindt hierin aanleiding tot het maken van opmerkingen. Bij wie klopt DNB aan? - opzoeken
Als de AO/IC leemten vertoont - opzoekenAls de directie meldt dat de AO/IC adequaat is - opzoekenEen onderneming waaraan een pensioenfonds is verbonden, staat op het punt een belangrijke overname te doen. Een bestuurslid van het pensioenfonds bespreekt de voorgenomen transactie met enkele leden van de tennisvereniging. Een van die leden behaalt vervolgens koerswinsten door op basis van deze informatie te handelen op de effectenbeurs. Is dit gedrag passend voor een bestuurslid van een pensioenfonds? - opzoekenHebben pensioengerechtigden een zetel in het bestuur? - opzoekenWerknemersbestuursleden kunnen ook door een vakvereniging worden benoemd. - opzoekenHoe kunnen de (nadelige) gevolgen van het overstappen van een eindloonregeling naar een middelloonregeling opgevangen worden - opzoeken| More


 
 
 
Gebruikte afbeeldingen en hun bronnen
Eigenaar van de afbeelding: yomanimus
Afbeelding gebruikt volgens: Creative Commons - Attribution 2.0 Generic
Afbeelding in gebruik genomen op: 2008-11-09 13:52:35
Quiznet.eu heeft geen banden met de eigenaar van deze afbeelding.