De grote geschiedenis: tijdvak 1 quiz

Quizvragen voor 'Geschiedenis: Tijdvak 1'
In welke periode kun je tijdvak 1 plaatsten? opzoeken
Oudheid
Prehistorie
Jagers en Boeren
De tijd van jagers en boeren
Middeleeuwen
Verzamelden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Vrouwen
Mannen
Welke jaartal hoort bij tijdvak 1? opzoeken
3000 v. Chr.
3000
Wat is het eerste kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Wat is het derde kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Jaagden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Mannen
Vrouwen
Wat is het tweede kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Wat is de naam van tijdvak 1? opzoeken
Jagers en verzamelaars
Jagers en boeren
De tijd van jagers en boeren
Prehistorie
Tijdvak 1
Wat was het middel van bestaan van jager-verzamelaars? opzoeken
Verzamelen
Jagen
Jagen en verzamelen
Hadden de jager-verzamelaars een taakverdeling? opzoeken
Ja
Nee