Quizvragen voor 'Geschiedenis: Tijdvak 1'

Hadden de jager-verzamelaars een taakverdeling? opzoeken
Nee
Ja
Wat was het middel van bestaan van jager-verzamelaars? opzoeken
Jagen
Jagen en verzamelen
Verzamelen
In welke periode kun je tijdvak 1 plaatsten? opzoeken
Prehistorie
Jagers en Boeren
Oudheid
De tijd van jagers en boeren
Middeleeuwen
Welke jaartal hoort bij tijdvak 1? opzoeken
3000 v. Chr.
3000
Wat is de naam van tijdvak 1? opzoeken
Prehistorie
De tijd van jagers en boeren
Jagers en boeren
Jagers en verzamelaars
Tijdvak 1
Wat is het tweede kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Verzamelden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Vrouwen
Mannen
Jaagden de mannen of de vrouwen van de jager-verzamelaars? opzoeken
Mannen
Vrouwen
Wat is het eerste kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Wat is het derde kenmerkende aspect van tijdvak 1? opzoeken
Levenswijze van jagers-verzamelaars
Ontstaan van landbouw, landbouwsamenlevingen
Ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen