De grote voetbalregels (moeilijk) quiz

Quizvragen voor 'Voetbalregels (Moeilijk)'
Bij een aftrap raakt de speler die de aftrap neemt de bal tweemaal zonder dat een andere speler deze heeft geraakt. Wat beslist de scheidsrechter ? opzoeken
De tegenpartij mag nu aftrappen.
De tegenpartij mag aftrappen en de speler die aftrapte krijgt een gele kaart wegens spelbederf.
De aftrap wordt hernomen gevold door een gele kaart wegens spelbederf.
Onrechtstreekse vrije schop voor de tegenpartij.
De aftrap wordt hernomen.
Bij het nemen van een strafschop scoort een aanvaller een doelpunt. De scheidsrechter stelt echter vast dat er een verdediger het strafschopgebied betrad voordat de bal getrapt werd. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
Ongeldig doelpunt gevolg door gele kaart voor de verdediger.
Geldig doelpunt geolgd door gele kaart voor de verdediger.
De strafschop dient hernomen te worden want alle andere spelers moeten zich op 9.15m van het strafschoppunt begeven.
Geldig doelpunt.
Bij een inworp gooit een verdediger de bal rechtstreeks in eigen doel zonder dat iemand deze aanraakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
De inworp gaat nu naar de tegenpartij.
Hoekschop voor de tegenpartij.
De scheidsrechter geeft een onrechtstreekse vrije schop aan de tegenpartij en plaatst de bal op de lijn van het strafschopgebied.
De inworp dient te worden overgenomen.
De scheidsrechter stelt vast dat één van zijn assistenten zich onbetamelijk gedraagt naar spelers en supporters. Wat beslist hij? opzoeken
Hij sluit de assistent uit en zet de wedstrijd voor met zijn andere asssistent.
Hij duidt een andere assistent aan want anders mag de wedstrijd niet verder gaan.
Hij schorst de wedstrijd zonder meer definitief.
Hij is niet gemachtigd om een assistent te verwijderen maar zal hier wel een verslag over opstellen.
Hij geeft zijn assistent een gele kaart als het spel stil ligt.
Een aanvaller legt de bal klaar om een hoekschop te trappen. Net voordat hij trapt, deelt een verdediger binnen het strafschopgebied een klap uit aan een aanvaller. Hoe dient de scheidsrechter het spel te laten hernemen ? opzoeken
Gewoon de hoekschop laten trappen.
De scheidsrechter geeft een onrechtstreekse vrije schop op de plaats waar de klap werd gegeven.
De scheidsrechter geeft een strafschop
Een verdediger trapt een rechtstreekse vrije schop in eigen doel zonder dat iemand de bal raakt. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? opzoeken
De vrije schop dient te worden hernomen.
Geldig doelpunt vrije schop was rechtstreeks.
Hoekschop voor de tegenpartij.
Vrije schop voor de aanvallende ploeg op de plaats waar de vrije schop werd gegeven.
Doeltrap voor de doelman/speler
Bij de aftrap trapt de speler de bal rechtstreeks in de doel van de tegenstander. Wat beslist de scheidsrechter? opzoeken
De aftrap moet worden overgenomen.
Er volgt een onrechtstreekse vrije schop voor de tegenpartij.
Geldig doelpunt
Uit een aftrap mag niet rechtstreeks gescoord worden.Aangezien de bal over de doellijn is gegaan is het een doeltrap.
Een doelman gooit vanuit het strafschopgebied uit frustratie een handschoen tegen een aanvaller die op dat moment buiten het strafschopgebied staat. Wat doet de scheidsrechter ? opzoeken
Hij geeft een rechtstreekse vrije schop buiten het strafschopgebied en geeft de doelman een gele kaart.
De scheidsrechter kent een onrechtstreekse vrije schop toe in het strafschopgebied en geeft de dolman een rode kaart.
De scheidsrechter fluit een strafschop en geeft de doelman een rode kaart.
De scheidsrechter geeft de doelman een rode kaart en geeft een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied.
Een speler raakt de bal met de hand.Wat kan de scheidsrechter beslissen? opzoeken
Bij handspel geeft de scheidsrechter een onrechtstreekse vrije schop
Bij een handspel geeft de scheidsrechter altijd een rechtstreekse vrije schop plus minstens een gele kaart.
Bij handspel wordt altijd een gele kaart getrokken.
Er zijn 4 mogelijkheden: a. de speler raakt de bal maar deed geen beweging met zijn arm naar de bal dus het spel gaat verder. b. De speler maakt een beweging met arm naar de bal..rechtreekse vrije schop. c. De speler doet opzettelijk handspel om een aanval af te verijdelen.Rechtstreekse vrije schop, gevolgd door gele kaart. d. Eeenspeler slaat met de hand naar de bal een een doelkans of doelpunt te verijdelen, rechtstreekse vrije schop gevolgd door rode kaart.(in strafschopgebied dus strafschop gevolgd door rode kaart)
Een speler trekt naar het scoren van een doelpunt zijn trui over zijn hoofd. Wat beslist de scheidsrechter? opzoeken
De speler krijgt een vermaning dat dit eigenlijk niet is toegelaten.
De speler krijgt een gele kaart
De speler krijgt een rode kaar wegens openbare zedenschennis.
De SR doet niets en laat gewoon aftrappen.