De grote psychische aandoening ptss quiz

Quizvragen voor 'Psychische aandoening PTSS'
PTSS is een ernstige vorm van angst die ontstaat na een traumatische ervaring. opzoeken
Onjuist
Juist
Waarvoor staat EMDR? opzoeken
Eye Movement Desensitization and Repowering
Eye Moment Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desation and Reprocessing
Waarvoor staat PTSS? opzoeken
Posttraumatische schrikstoornis
Posttraumatische schuldstoornis
Posttraumatische stressstoornis
Psychotraumatische stressstoornis
Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben een grote kans om later te lijden aan ... . opzoeken
Cognitieve stoornissen
Eetstoornissen zoals, anorexia
Schizofrenie
Stemmingsstoornissen
Somatoforme stoornissen
Hoe lang dienen de symptomen reeds aanwezig te zijn alvorens er sprake kan zijn van PTSS? opzoeken
2 dagen
1 week
1 maand
6 maanden
3 maanden
PTSS komt twee keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. opzoeken
Onjuist
Juist
Wat is er gebeurd met de hypocampus bij iemand met PTSS? opzoeken
Hetzelfde gebleven
Verkleind
Vergroot
In welk rijtje staan de juiste symptomen van PTSS? opzoeken
Concentratieproblemen, hevige schrikreacties, verlegenheid.
Prikkelbaarheid, nachtmerries, agressiviteit.
Geheugenstoornissen, eetstoornissen, identiteitsstoornissen.
Flashbacks, herbeleving, slaapstoornissen.
Staat de opvoedingsstijl van ouders en het krijgen van een angststoornis in verbinding? opzoeken
Nee, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit niet tot een angststoornis lijden.
Ja, wanneer ouders heel agressief zijn kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Ja, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Wat doet EMDR in het ergste geval? opzoeken
Je wordt enorm emotioneel.
Helemaal niets.
Je krijgt angsten voor andere dingen dan je trauma.
Je krijgt er slapeloze nachten van.