De grote psychische aandoening ptss quiz

Quizvragen voor 'Psychische aandoening PTSS'
PTSS komt twee keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. opzoeken
Juist
Onjuist
Waarvoor staat EMDR? opzoeken
Eye Movement Desation and Reprocessing
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desensitization and Repowering
Eye Moment Desensitization and Reprocessing
PTSS is een ernstige vorm van angst die ontstaat na een traumatische ervaring. opzoeken
Juist
Onjuist
Hoe lang dienen de symptomen reeds aanwezig te zijn alvorens er sprake kan zijn van PTSS? opzoeken
1 week
1 maand
2 dagen
6 maanden
3 maanden
Wat doet EMDR in het ergste geval? opzoeken
Je krijgt angsten voor andere dingen dan je trauma.
Je wordt enorm emotioneel.
Je krijgt er slapeloze nachten van.
Helemaal niets.
In welk rijtje staan de juiste symptomen van PTSS? opzoeken
Concentratieproblemen, hevige schrikreacties, verlegenheid.
Prikkelbaarheid, nachtmerries, agressiviteit.
Flashbacks, herbeleving, slaapstoornissen.
Geheugenstoornissen, eetstoornissen, identiteitsstoornissen.
Staat de opvoedingsstijl van ouders en het krijgen van een angststoornis in verbinding? opzoeken
Nee, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit niet tot een angststoornis lijden.
Ja, wanneer ouders hun bezorgdheid overdreven uiten kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Ja, wanneer ouders heel agressief zijn kan dit een oorzaak zijn voor een angststoornis.
Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben een grote kans om later te lijden aan ... . opzoeken
Schizofrenie
Stemmingsstoornissen
Cognitieve stoornissen
Somatoforme stoornissen
Eetstoornissen zoals, anorexia
Waarvoor staat PTSS? opzoeken
Posttraumatische schuldstoornis
Psychotraumatische stressstoornis
Posttraumatische stressstoornis
Posttraumatische schrikstoornis
Wat is er gebeurd met de hypocampus bij iemand met PTSS? opzoeken
Vergroot
Hetzelfde gebleven
Verkleind