De grote dbc ggz quiz

Quizvragen voor 'DBC GGZ'
Een initiŽle DBC mag maximaal hoeveel dagen open staan? opzoeken
90 dagen
28 dagen
365 dagen
Net zo lang tot de cliŽnt uit behandeling is.
Na het sluiten van een crisis DBC, wordt er altijd een vervolg DBC geopend? opzoeken
Waar
Niet waar
Als een cliŽnt binnen 90 dagen na laatste inschrijving weer opgenomen wordt, dan: opzoeken
Open je een nieuw zorgtraject.
Ga je door binnen het laatste zorgtraject.
Door welke afdeling moet een crisis DBC gesloten worden als de cliŽnt overgeplaatst wordt? opzoeken
Door de behandelende afdeling.
Door de crisisdienst.
Een zorgtraject kan meerdere initiele DBC's bevatten? opzoeken
Niet waar
Waar
Wordt bij het aanmelden van een cliŽnt automatisch een DBC geopend? opzoeken
ja
Nee
Wanneer een diagnose wijzigt moet de oude diagnose dan altijd ontkoppeld worden en de nieuwe aan de DBC gekoppeld worden? opzoeken
Ja
Nee
Als een DBC van een cliŽnt 365 dagen oud is, dan open je een vervolg DBC? opzoeken
Waar
Niet waar
Wanneer een cliŽnt in een kliniek wordt opgenomen, wie betaalt dan de zorg? opzoeken
De AWBZ
De Gemeente
Justitie
De zorgverzekeraar
Als de cliŽnt nog maar af en toe voor controle hoeft te komen na de behandeling, dan wordt de DBC gesloten en wordt er een vervolg DBC aangemaakt. opzoeken
Waar
Niet waar