Quizvragen voor 'Leesvaardig (kinderniveau)'

Wat is objectief? opzoeken
Een onderwerp
Persoonlijk
Niet persoonlijk
Wat is een artikel? opzoeken
Een verwijswoord
Een tekst die toelicht
Fictie
Waar kun je achterhalen waar welke informatie staat? opzoeken
Inhoudsopgave of register
De juf
Je boek
Is 'die' een verwijswoord? opzoeken
Ja
Nee
Waar let je op bij oriënterend lezen? opzoeken
Titel en de illustraties
Titel, tussenkopje, illustraties en schuingedrukte tekst
De hele tekst
Wat is begrijpend lezen? opzoeken
Het rode stoplicht
De tekst lezen en alles begrijpen
Een tekst bedenken
Wat is fictie? opzoeken
Een verzonnen tekst
Een tekst gebaseerd op feiten
Is 'ontroeren' een tekstdoel? opzoeken
Ja
Nee
Wat is het tekstdoel van een kranten artikel? opzoeken
De lezer te vermaken
De lezer wat te laten doen
De lezer te informeren
Wat is een betoog? opzoeken
Een argument
Een tekst waarin iemand zijn mening geeft
Een preek