Quizvragen voor 'Energie voor jou!'

Welke straling komt er vrij bij een kernramp? opzoeken
Infra-rood
Ultra-violet
Magnetische straling
Radioactieve straling
Wat is een vorm van duurzame energie die je zelf produceert? opzoeken
Kachel in plaats van centrale verwarming
Lucifers gebruiken
Fietsdynamo
Wat is de belangrijkste reden dat mensen geen duurzame energiebronnen willen kopen? opzoeken
Duurzame energie raakt op
Fossiele brandstoffen zijn beter
Het is lelijk
Het is te duur
Wat is geen atoomsoort? opzoeken
H
O
C02
K
Welke van deze stoffen is een broeikasgas en veroorzaakt dus mee het broeikaseffect? opzoeken
Fe
O
CO2
CO
Wat heeft Nederland ingesteld zodat mensen wel zonnepanelen willen kopen? opzoeken
Goedkopere zonnepanelen produceren
Gratis zonnepanelen
Niets
Subsidie
Wat zijn fossiele brandstoffen? opzoeken
Gas - zon - olie
Uranium - kolen - olie
Gas - olie - kolen
Gas - zon - kolen
Wat is geen tip om gezond te blijven? opzoeken
Sla soms een maaltijd over
Heb genoeg slaap
Sport genoeg
Eet gevarieerd
Welke van deze energie bronnen produceert geen duurzame energie? opzoeken
Windenergie
ZonneŽnergie
Aardgas
Wat is de grondstof voor een Kerncentrale? opzoeken
Uranium
Zon
Water
Kernstof