De grote logo app quiz

Quizvragen voor 'Logo app'
Bij welke app van Google is het logo een tekstballon? opzoeken
Google News
Google Calendar
Google Question
GMail
Google Talk
Welke kleur heeft het logo van de bekende app QuickPick? opzoeken
Rood
Geel
Blauw
Groen
Hoe ziet het logo van Google Maps er uit? opzoeken
Een blauwe auto op een witte kaart.
Een platte kaart met blauwe wegen op.
Een kaart waarvan je de plooien ziet.
Een diagonale straat met de naam Google Maps.
Welke app heeft een logo waarop een blauwe vogel te zien is? opzoeken
Google+
Angry Birds
Skype
Catch your pigeon
Twitter
Van welke app is het logo een blauwe, open geplooide, doos? opzoeken
Kies air
Adobe AIR
Twitter
OfficeSuite Viewer
Dropbox
Wat stelt het logo van Angry Birds voor? opzoeken
Een varken
Een koe
Een haai
Een vogel
Wat staat er afgebeeld in het logo van WhatsApp Messenger? opzoeken
Een paperclip
Een telefoonhoorn
Een computer
Een brief
Een smartphone
Van welke app bestaat het logo uit 2 personen, de linkse in het blauw en de rechtse in het groen? opzoeken
Linkedin
Messenger WithYou
Facebook
Google Talk
Twitter
Van welke app is het logo een oranje persoon op een groene wijzer? opzoeken
Skype
Google Maps
Person Picker Free
Street View in Google Maps
DirectionLogger
Hoe ziet het logo van de Gmail app er uit? opzoeken
Een open envelop waarin een kaart zit met een rode M op.
Een open envelop met daarin een scheef staande kaart met een rode M op.
Een envelop in de kleuren van Google: blauw, rood, geel en groen.
Een rode gesloten envelop met een witte M op.
Een gesloten envelop met een rode M op.