De grote kennisquiz

Quizvragen voor 'Kennis'
Sport - Bij welke van deze sporten telt een ploeg de meeste spelers? opzoeken
Voetbal
Rugby
Handbal
Volleybal
Wetenschap - Wat is de afkorting van het chemische element lood in de tabel? opzoeken
Pb
Bd
Ld
Lb
L
USA - Hoe heet de presidentskandidate die mee heeft gedaan aan de voorverkiezingen in 2008? opzoeken
Condolisa Rise
Serena Williams
Hillary Clinton
Ruimtevaart - Hoeveel bedraagt de zwaartekracht op de maan ten opzichte van deze van de aarde? opzoeken
4/6
3/6
5/6
2/6
1/6
Biologie - Een muildier is een: opzoeken
kruising tussen een paardenmerrie en een ezelhengst
een kruising tussen een paardenhengst en een ezelmerrie.
Biologie - Tot welke groep behoren vleermuizen? opzoeken
Zoogdieren
Ongewervelden
Vogels
Olympische Spelen - Op welke dag beginnen de olympische spelen van 2008? opzoeken
24 augustus
16 augustus.
2 augustus
12 augustus
8 augustus
Wetenschap - Hoe noemt men de directe overgang van vaste vorm naar gasvorm zonder dat er een vloeistof aan te pas komt? opzoeken
condenceren
verdampen
destileren
vergassen
sublimeren
Geschiedenis - Hoe lang duurde de honderdjarige oorlog? opzoeken
96 jaar
106 jaar
116 jaar
110 jaar
100 jaar
Muziek - Wie bracht het liedje "it smells like teamspirit" uit? opzoeken
Udo
The Offspring
Nirvana
Red Hot Chili Peppers