Quizvragen voor 'Kerst quiz'

Kerstmis is opzoeken
een feestdag
geen feestdag
Het weesgegroetje wordt in het verhaal gebruikt door opzoeken
Jezus
Maria
haar nicht Elisabet
De Engel Gabriël en haar nicht Elisabet
De engel Gabriël
Maria woonde in opzoeken
Nazaret
Jeruzalem
Betlehem
Babylon
Brugge
Wie kwam Maria het goede nieuws vertellen over haar zwangerschap? opzoeken
Jozef
De engel Gabriël
God
De Heilige Geest
Haar nicht Elisabet
Vul aan: Wees gegroet Maria opzoeken
De heer is met u
Vol van genade, de heer is met u.
Van genade
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
Wanneer mogen we de 4de kaars aansteken op de krans aansteken? opzoeken
Op kerstdag
De voorlaatste zondag voor kerstmis
De laatste zondag voor kerstmis
De week voor kerstmis
Maria was verloofd met opzoeken
Jezus
Een priester
Jozef
Jezus is geboren op opzoeken
Nieuwjaarsdag
Kerstavond
Kersdag
Oudejaarsavond
Op welke dag wordt Kerstdag gevierd? opzoeken
24 december
25 december
1 januari
De 4e zondag van de advent
31 januari
Elke kaars van de advent staat voor 1 van de opzoeken
4 zaterdagen
4 zondagen
5 zondagen
4 weken voor de advent