De grote kerst quiz

Quizvragen voor 'Kerst '
Wanneer mogen we de 4de kaars aansteken op de krans aansteken? opzoeken
De week voor kerstmis
Op kerstdag
De laatste zondag voor kerstmis
De voorlaatste zondag voor kerstmis
Vul aan: Wees gegroet Maria opzoeken
Van genade
De heer is met u
Vol van genade, de heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
Jezus is geboren op opzoeken
Nieuwjaarsdag
Kersdag
Kerstavond
Oudejaarsavond
De kleuren van advent zijn; opzoeken
groen en rood
geel en rood
groen en geel
rood, groen en geel
rood en groen
Elke kaars van de advent staat voor 1 van de opzoeken
4 weken voor de advent
5 zondagen
4 zaterdagen
4 zondagen
Op welke dag wordt Kerstdag gevierd? opzoeken
24 december
De 4e zondag van de advent
25 december
31 januari
1 januari
Kerstmis is opzoeken
geen feestdag
een feestdag
Maria woonde in opzoeken
Babylon
Betlehem
Jeruzalem
Nazaret
Brugge
Wie kwam Maria het goede nieuws vertellen over haar zwangerschap? opzoeken
God
De Heilige Geest
Haar nicht Elisabet
De engel GabriŽl
Jozef
Het weesgegroetje wordt in het verhaal gebruikt door opzoeken
haar nicht Elisabet
De engel GabriŽl
Jezus
Maria
De Engel GabriŽl en haar nicht Elisabet