De grote werklozenquiz

Quizvragen voor 'Werklozen'
Welke sekse is het meest werkloos? opzoeken
Vrouw
Man
De communicatieproblemen op het niveau van 'personen' kunnen te maken hebben met: opzoeken
Verschillen in waarneming en betekenisgeving
Bevoegdheden
Een verkeerd beeld die gesprekspartners van elkaar hebben
Socialisatie
Professionele context
Hoe sterk was de werkloosheid in Spanje in 2012 ongeveer gestegen? opzoeken
0%
10%
5%
15%
Ze was gedaald
Welke van deze landen had in december 2011 de grootste werkloosheid? opzoeken
Spanje
Duitsland
België
Nederland
In welke levensfase bevinden zich de meeste werklozen? opzoeken
40-50
30-35
20-25
55+
Wat kan GEEN reden zijn van onzekerheidsvermijding tjdens een nieuwe baan? opzoeken
Nieuwe pensioenregelingen
Nieuwe baas
Veranderingsprocessen
Onduidelijkheden
Nieuw beleid
Kan werkloosheid bij vrouwen te maken hebben met masculiniteit? opzoeken
Ja
Nee
Welke SJD-functie heeft NIET te maken met werklozen? opzoeken
DWI
UWV
MEE
Wat is een typisch kenmerk van landurige werklozen? opzoeken
Dom
Boos
Vrolijk
Slim
Man
Nederland heeft een lage werkloosheid, welk land was het enige in Europa dat in juli 2012 een lagere werkloosheid had? opzoeken
België
Duitsland
Luxemburg
Oostenrijk
Zwitserland