De grote werklozenquiz

Quizvragen voor 'Werklozen'
Wat kan GEEN reden zijn van onzekerheidsvermijding tjdens een nieuwe baan? opzoeken
Veranderingsprocessen
Onduidelijkheden
Nieuwe baas
Nieuwe pensioenregelingen
Nieuw beleid
In welke levensfase bevinden zich de meeste werklozen? opzoeken
40-50
20-25
30-35
55+
Kan werkloosheid bij vrouwen te maken hebben met masculiniteit? opzoeken
Ja
Nee
Welke sekse is het meest werkloos? opzoeken
Man
Vrouw
Hoe sterk was de werkloosheid in Spanje in 2012 ongeveer gestegen? opzoeken
Ze was gedaald
0%
15%
10%
5%
De communicatieproblemen op het niveau van 'personen' kunnen te maken hebben met: opzoeken
Bevoegdheden
Socialisatie
Een verkeerd beeld die gesprekspartners van elkaar hebben
Verschillen in waarneming en betekenisgeving
Professionele context
Nederland heeft een lage werkloosheid, welk land was het enige in Europa dat in juli 2012 een lagere werkloosheid had? opzoeken
Luxemburg
Oostenrijk
Zwitserland
BelgiŽ
Duitsland
Welke van deze landen had in december 2011 de grootste werkloosheid? opzoeken
BelgiŽ
Duitsland
Nederland
Spanje
Wat is een typisch kenmerk van landurige werklozen? opzoeken
Slim
Boos
Dom
Man
Vrolijk
Welke SJD-functie heeft NIET te maken met werklozen? opzoeken
UWV
MEE
DWI