De grote dieren raadsel quiz

Quizvragen voor 'Dieren raadsel'
wat lijkt op een bal maar hij steekt heel hard met zijn naalden? opzoeken
gordeldier
stekelvarken
voetbal met splinters
zeeegel
egel
Wat is zwart en wit en toch geen zebra? opzoeken
Albino olifant
Kiwi
Zebra
Stinkdier
Wat vliegt door de lucht met een roze tutu aan? opzoeken
Tarzan met een bloedneus
Bei met koorts
Badman in een roze tutu
Spongebob in een prinsesen pakje
Wat is grijs het is een roofdier en is bang voor vuur? opzoeken
muizen
weerwolven
wolf
olifanten
katten
Wat is groen en rolt van de bergen? opzoeken
spruitje
spinazievos
dophertje
kikker
skiwi
Hoe heet die prinses bij shrek? opzoeken
Piona
Liona
Fiona
Viona
Wiona
Wat kan vliegen maar het is geen vogel? opzoeken
zebra
vogel
vleermuis
eend
kip
Wat zwemt in het water en kan ook boven water? opzoeken
vis
zebra
eend
een vliegende vis
kikker
Wie eet een kip? opzoeken
vos en wolf
graan en mais
koe of een ezel
een fret of een muis
een vis of een slang
Wat lijkt heel erg op een wolf tip: het zijn allemaal soorten honden vragen? opzoeken
poolwolf
grijze wolf
zwitserseherder
wolfshond
rode wolf