De grote afkortingenquiz

Quizvragen voor 'Afkortingen'
Waarvoor staat CSS? opzoeken
Cascading Style Sheets
Cascading Super Server
Commonwealth Superannuation Scheme
Waarvoor staat HTML? opzoeken
Hyper Text Markup Language
Extensible Hyper Text Markup Language
Highway Transportation Management Language
Waarvoor staat Internet? opzoeken
International Element Time
Intern network to the net
Interconnected Networks
Wat is POP3? opzoeken
POP3 is een synoniem voor SMTP.
POP3 is een van de nieuwe internet browsers.
POP3 is de afkorting van Post Office Protocol, het is de 3de versie
Waarvoor staat HTTP? opzoeken
Hyper Text Transfer Protocol
Hyper Translation Protocol
Hyper Typical Text Protocol
Waarvoor staat FTP? opzoeken
File Transfer Protocol
File Translation Protocol
File Track Protocol
File Thread Partition
Waarvoor staat WWW? opzoeken
World Wide Web
World Wide War
World Wide Wireless
Waarvoor staat PHP? opzoeken
Personal Hyperlanguage Page
Planet Handled Page
Hypertext Preprocessor
Wat is SMTP? opzoeken
Connectie maken met een e-mail server voor het lezen van mails.
Is een standaard voor het lezen van e-mails.
Is een standaard voor het verzenden van e-mails over het internet.
Waarvoor staat ADSL? opzoeken
Asymmetric Digital Signal Line
Analog Dimension, Super Long
Asymmetric Digital Subscriber Line
A Digital Super Line