De grote quiz koningshuis quiz

Quizvragen voor 'Quiz Koningshuis'
In welke wet zijn de leden van het koningshuis vastgelegd? opzoeken
Wet lijst huis der koningen
Wet lidmaatschap koningshuis
Wet lidmaatschap koningen
Wet lidmaatschap koninklijk huis
Wet koninklijk huis leden
Waarom was prins Friso sinds 2004 geen lid meer van het koningshuis? opzoeken
Omdat hij de troon niet wil opvolgen.
Vanwege zijn huwelijk.
Dit is fout, pas bij zijn overlijden in 2013 verloor hij zijn lidmaatschap.
Wie staat aan het hoofd van het koningshuis? opzoeken
De Koning, Koning Willem-Alexander.
De echtgenote van de Koning, Koningin Maxima.
De eerste troonopvolger, kroonprinses Catharina-Amalia.
Waarom is prins Floris sinds 2005 geen lid meer van het koningshuis? opzoeken
Vanwege zijn leeftijd.
Dit is fout, hij is nog steeds lid.
Vanwege zijn huwelijk.
Vanwege het aantal kinderen.
Welke titel(s) zijn enkel beschikbaar voor leden van het koningshuis? opzoeken
Prins van Oranje-Nassau
Prins van Oranje-Nassau en prins der Nederlanden
Prins der Nederlanden
Waarom is prins Pieter-Christiaan sinds 2005 geen lid meer van het koningshuis? opzoeken
Dit is fout, hij is nog steeds lid.
Vanwege zijn huwelijk.
Vanwege zijn leeftijd.
Vanwege het aantal kinderen.
Omdat alleen de laatste 3 kinderen van het koningspaar lid mogen zijn van het koningshuis.
Hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima een zoon? opzoeken
Nee
Ja
Krijgt de afgetreden koning(in) nog steeds een uitkering? opzoeken
Nee
Ja
Geef de officiŽle benaming voor Koningshuis. opzoeken
Woonst der koningen
Huis van oranje
Huis der koningen
Koninklijk Huis
Is prinses Beatrix jonger of ouder dan Koning Willem-Alexander? opzoeken
Jonger
Ouder