De grote radioquiz

Quizvragen voor 'Radio'
Wanneer was er voor het eerst de optie voor een radio in een Europese auto? opzoeken
1949
1933
1962
1923
1915
Waarvoor waren de eerste radioverbindingen bedoeld? opzoeken
Draadloos verzenden van telegrammen tussen kuststations en schepen
Radarweergave van schepen
Draadloos verzenden van telegrammen tussen controletorens en vliegtuigen
Radarweergave van vliegtuigen
Wanneer ontdekte Heinrich Hertz hoe elektromagnetische radiogolven konden worden opgewekt en terug ontvangen? opzoeken
In 1883
In 1887
In 1879
In 1893
Wat was de naam van de eerste omroepzender? opzoeken
GGCP
GCPG
CGGP
PCGG
Welke uitvinding maakte het mogelijk om de ontvangers veel kleiner te maken? opzoeken
Spoel
Transistor
Diode
Condensator
Wie heeft als eerste een radioverbinding van enkele kilometers gemaakt? opzoeken
Guglielmo Marconi
Alexander Stepanovitch Popov
Heinrich Hertz
Waarvoor staat AM? opzoeken
assymetrische modulatie
amplitudemodulatie
amplitudemagnetatie
assymetrische magnetatie
Waarvoor staat FM? opzoeken
Frequentiemodulatie
Frequentiemagnetatie
Fidelitymodulation
Fidelitymagnetation
Wat is geen standaard voor digitale radio? opzoeken
DAB
DRM
DVB
DMB
Wanneer werd de eerste omroepzender ter wereld in de lucht gebracht? opzoeken
1939
1919
1945
1914