De grote spreekwoordenquiz

Quizvragen voor 'Spreekwoorden'
Wat betekent: Er zijn haaien op de kust? opzoeken
Er dreigt gevaar
Het is droog
Het eten is op
Het overstroomt
Het regent
Wat betekent: De kat de bel aanbinden? opzoeken
Een probleem aan het licht brengen
Het gevaarlijke werk doen
Nieuws brengen
Iemand lastig vallen
Geruchten verspreiden
Wat betekent: Op zijn neus kijken? opzoeken
Scheel kijken
Teleurgesteld zijn
Slecht gezind zijn
Kortzichtig zijn
Niet willen kijken
Wat betekent: Ieder vist op zijn getij? opzoeken
Iedereen maakt gebruik van het beste ogenblik
Iedereen om de beurt
Iedereen krijgt een moment aangewezen
Iedereen heeft zijn eigen plek
Wat betekent: Door het hoofd gaan? opzoeken
Vergeten worden
Diep schokken
Ten onder gaan
In het kort
Wat betekent: In de haak? opzoeken
Gevangen
Krom
In het nauw gedreven
In orde
Wat betekent: De hielen laten zien? opzoeken
Springen
Ervandoor gaan
Vallen
Omdraaien
Wat betekent: De stal ruiken? opzoeken
Snel naar huis willen
Veel dieren zien
Het waait hard
Het stinkt
Wat betekent: Een goed hart toedragen? opzoeken
Iemand stimuleren
Goedgezind zijn
Iemand een complement geven
Veel helpen
Wat betekent: Duizend doden sterven? opzoeken
Een ernstige ziekte overleven
Een aanval overleven
Een hartstilstand hebben gehad
Zeer veel angst doorstaan