De grote spreekwoordenquiz

Quizvragen voor 'Spreekwoorden'
Wat betekent: Er zijn haaien op de kust? opzoeken
Het regent
Het is droog
Er dreigt gevaar
Het overstroomt
Het eten is op
Wat betekent: De kat de bel aanbinden? opzoeken
Het gevaarlijke werk doen
Nieuws brengen
Iemand lastig vallen
Geruchten verspreiden
Een probleem aan het licht brengen
Wat betekent: Door het hoofd gaan? opzoeken
Ten onder gaan
Diep schokken
Vergeten worden
In het kort
Wat betekent: Op zijn neus kijken? opzoeken
Kortzichtig zijn
Slecht gezind zijn
Teleurgesteld zijn
Scheel kijken
Niet willen kijken
Wat betekent: Duizend doden sterven? opzoeken
Een hartstilstand hebben gehad
Een aanval overleven
Zeer veel angst doorstaan
Een ernstige ziekte overleven
Wat betekent: Ieder vist op zijn getij? opzoeken
Iedereen maakt gebruik van het beste ogenblik
Iedereen krijgt een moment aangewezen
Iedereen heeft zijn eigen plek
Iedereen om de beurt
Wat betekent: De stal ruiken? opzoeken
Snel naar huis willen
Het stinkt
Veel dieren zien
Het waait hard
Wat betekent: Een goed hart toedragen? opzoeken
Iemand stimuleren
Goedgezind zijn
Veel helpen
Iemand een complement geven
Wat betekent: De hielen laten zien? opzoeken
Ervandoor gaan
Vallen
Omdraaien
Springen
Wat betekent: Voor je laatste anker liggen? opzoeken
Verhuizen
Bijna thuis komen
Er slecht voor staan
Bijna klaar zijn
Je intrek ergens nemen