Quizvragen voor 'Elektriciteit'

De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
windenergie
kernenergie
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het actief vermogen
Het reactief vermogen
Het schijnbare vermogen
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf 10.000 volt
Vanaf 1.000 volt
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Vaste elektriciteit
Statische elektriciteit
Staande elektriciteit
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen opsplitsen
Stoffen samenvoegen
Atomen terug aaneenhechten
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
10mA
5mA
20mA
40mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er komen massaīs CO2 vrij
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Dalen
Stijgen
Constant blijven
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit