De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'
De weerstand (R) is gelijk aan opzoeken
De spanning (U) vermenigvuldigd met de stroom (I)
De spanning (U) gedeeld door de stroom (I)
De stroom (I) gedeeld door de spanning (u)
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 30 jaar.
Minstens 5 jaar.
Minstens 10 jaar.
Minstens 20 jaar.
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Stijgen
Dalen
Constant blijven
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
windenergie
waterenergie
kernenergie
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 10.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Vanaf 1.000 volt
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Stoffen samenvoegen
Atomen opsplitsen
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Staande elektriciteit
Statische elektriciteit
Vaste elektriciteit
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er komen massaīs CO2 vrij
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
5mA
40mA
20mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
10mA