De grote elektriciteitquiz

Quizvragen voor 'Elektriciteit'
Stoffen die vrije elektronen bevatten opzoeken
geleiden elektriciteit slechts gedeeltelijk
isoleren (geleiden geen elektriciteit)
geleiden elektriciteit
Als men in een RC-kring de condensatorwaarde verhoogt zal het actief vermogen opzoeken
Stijgen
Dalen
Constant blijven
Welk type vermogen wordt uitgedrukt in Watt? opzoeken
Het actief vermogen
Het schijnbare vermogen
Het reactief vermogen
Uranium wordt gebruikt voor het opwekken van: opzoeken
waterenergie
windenergie
kernenergie
Vanaf welke stroomwaarde is stroom door je lichaam dodelijk? opzoeken
40mA
5mA
20mA
Dit is afhankelijk van de plaats waar de stroom door je lichaam loopt
10mA
Hoe wordt de elektriciteit die niet stroomt genoemd? opzoeken
Statische elektriciteit
Vaste elektriciteit
Staande elektriciteit
Waarom is kernsplijting gevaarlijk bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Er wordt radioactief afval aangemaakt
Kernenergie is helemaal niet gevaarlijk
Er komen massa´s CO2 vrij
Vanaf wanneer is wisselspanning volgens de installatievoorschriften hoogspanning? opzoeken
Vanaf 1.000 volt
Vanaf 10.000 volt
Vanaf dat het door geleiders onder de grond gaat
Vanaf dat het door geleiders boven de grond gaat
Hoe lang duur het voor je de prijs voor zonnepanelen terug hebt verdiend (met subsidies van de regering)? opzoeken
Minstens 20 jaar.
Minstens 10 jaar.
Minstens 5 jaar.
Minstens 30 jaar.
Wat doet men bij het opwekken van kernenergie? opzoeken
Atomen opsplitsen
Atomen terug aaneenhechten
Stoffen samenvoegen