Quizvragen voor 'Licht'

Het licht dat een lamp uitzend is ... opzoeken
Intens
Gericht
Niet coherent
Wat is de eenheid van lichtsterkte? opzoeken
kiligram/cm≤ (kg/cm≤)
nm
candela/cm≤ (cd/cm≤)
Hertz (Hz)
m≥
Welk licht kan een golflengte van 580nm hebben? opzoeken
Infrarood licht
Ultraviolet licht
Blauw licht
Geel licht
Wat is: de studie van licht en de interactie met materie? opzoeken
Dit noemt men luminantie
Dit noemt men optica
Dit noemt men coherentie
Licht is ... straling opzoeken
elektromagnetische
elektrische
magnetische
Uit hoeveel verschillende kleuren (kleurfrequenties) bestaat wit licht minstens? opzoeken
8
1
3
7
Met welke letter wordt lichtsnelheid, in de natuurkunde, meestal aangeduid? opzoeken
c
a
l
g
Zichtbaar licht heeft een ... opzoeken
grotere golflengte dan dat van radiostraling
grotere golflengte dan infrarood licht
grotere golflengte dan die van rŲntgenstralen
Wat is de snelheid van licht in vacuŁm? opzoeken
345.456.954 m/s
340 m/s
934.938 m/s
299.792.458 m/s
Het licht dat een laser uitzend is ... opzoeken
Polychromatisch
Coherent
Polychromatisch EN coherent EN niet gericht
Polychromatisch OF coherent OF niet gericht
Niet gericht