Quizvragen voor 'Grootheden en eenheden'

Wat is de eenheid van arbeid? opzoeken
Pascal
Tesla
Watt
Joule
Lumen
Hoe wordt de coulomb uitgedrukt in SI-grondeenheden? opzoeken
I*s
I*t
A*s
A*t
Waarvoor staat SI? opzoeken
Several Independents
Système International
Several Internationals
Système Interrompre
Wat is de SI-grondeenheid van hertz (Hz)? opzoeken
1/m
m
1/s
s
Welke van onderstaande is geen SI grondeenheid? opzoeken
Candela
Coulomb
Seconden
Kilogram
Kelvin
Welke grootheid heeft als eenheidssymbool Ω? opzoeken
Stroom
Geleidbaarheid
Weerstand
Spanning
Welke grootheid wordt uitgedrukt in lux? opzoeken
lichtsterkte
lichtstroom
specifieke lichtstroom
verlichtingssterkte
Waarvoor staat de Giga-annum (Ga)? opzoeken
1 000 000 000 jaar
1 000 000 000 kilogram
1 000 000 000 m
1 000 000 000 seconden
Waarvoor staat het voorvoegsel nano? opzoeken
*10^(-12)
*10^(-6)
*10^(-3)
*10^(-9)
Wat is de eenheid van de geabsorbeerde radioactieve dosis? opzoeken
Gy (gray)
Pa (pascal)
Bq (becquerel)
Sv (sievert)