Quizvragen voor 'Squash'

De tegenstander verhindert (door bijvoorbeeld in de weg te staan) een winnende bal te slaan. Als de tegenstander je hindert om een winnende bal te slaan, dan heet dat een: opzoeken
Stroke
Let
Dubbele fout
Strike
Op welke positie staat de beste Nederlandser squasher Laurens Jan Anjema van de PSA-wereldranglijst? (februari 2009) opzoeken
1
33
16
100
Welke titel heeft Vanessa Atinkson nog niet behaald? opzoeken
Wereld kampioen
Europees kampioen
Nederlands kampioen
Olympisch kampioen
Hoe vaak is Lucas Buit Nederlans kampioen geworden? opzoeken
12 keer
9 keer
0 keer
5 keer
Welke kleur stip geeft aan dat de bal het best stuitert? opzoeken
Geel
Rood
Blauw
Dubbel geel
Hoeveel punten moet je behalen in een gewonnen game bij de Amerikaanse puntentelling? opzoeken
10
9
11
12
Wat is een boast? opzoeken
Volley
Botsing tegen de wand
Met je racket de andere speler raken
Bal geslagen via de zijmuur richting de voormuur
Wat is een hand-out? opzoeken
De bal opgooien voor de opslag
Winnende slag
Servicewissel
Tossen
Wat is de oppervlakte van de squashbaan? opzoeken
5,4 bij 8,75 m.
6,1 m. bij 9,8 m.
5,9 m. bij 10,1. m.
6,4 m. bij 9,75 m.
Waar en wanneer is squash waarschijnlijk ontstaan? opzoeken
Rond 1830 op een Engelse kostschool
Rond 1900 in een Duitse gevangenis
Rond 1880 in het Amerikaanse leger
Rond 1920 op een Parijse universiteit