De grote weet je wetje quiz

Quizvragen voor 'Weet je wetje'
Hoeveel uren mag je als 16-17 jarige per week maximaal werken? opzoeken
24 uur per week
40 uur per week
32 uur per week
Wanneer is de vader volgens de wet ook de juridische vader? opzoeken
De biologische vader is ook gelijk de juridische vader
Alleen als vader het kind bij de geboorte erkent
Vader moet getrouwd zijn met de moeder of hij moet het kind erkennen.
Wat is materiŰle schade? opzoeken
Schade die je veroorzaakt
Schade die je aan een materiaal verricht
Alleen in geld uit te drukken schade.
Wanneer ben je handelingsbekwaam over je (bij)baan? opzoeken
Vanaf 18 Jaar
Vanaf 15 jaar
Vanaf 16 jaar
Tot welke leeftijd ben je leerplichtig? opzoeken
18 jaar
16 jaar
17 jaar
Vanaf welke leeftijd ben je aansprakelijk voor de schade die je verricht? opzoeken
Vanaf 18 jaar
Vanaf 17 jaar
Vanaf 16 jaar
Jantje heeft de fiets van Bertje gestolen vervolgens verkoopt hij de fiets voor een normale prijs aan Kim, Wie is de eigenaar van de fiets? opzoeken
Jantje
Bertje
Kim
Wat zijn de plichten van een werknemer? opzoeken
Het werk verrichten, aanwijzing opvolgen, goed werknemer zijn.
Werken
Doen wat je baas zegt
Voor wie geldt de jeugdstrafrecht? opzoeken
Voor jongeren vanaf 18 jaar
Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar
Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
Waar gaan algemene voorwaarden over? opzoeken
Wat je rechten en plichten zijn
Welke regels er gelden
De vrijblijvendheid van het aanbod, de garantie, het eigendomsvoorbehoud bij koop in termijnen, overmachtsituatie en de wijze van betaling