Quizvragen voor 'Pasen'

Het kerkelijk jaar is onderverdeeld in verschillende kleuren, wat betekend de paarse kleur die bij Pasen hoort? opzoeken
Het staat symbool voor soberheid en inkeer
Het staat symbool voor zuiverheid
Het staat symbool voor de geest
Het staat symbool voor verwachting
Waar ligt de oorsprong van Pasen? opzoeken
Bij de Joodse Pesach
Bij de Pesach van de moslims
Bij de Islam
Wanneer herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus? opzoeken
Witte donderdag
Pinksteren
Hemelvaart
Goede vrijdag
Zwarte donderdag
Op welke dag valt Pasen? opzoeken
Zondag
Dinsdag
Pasen valt altijd op 12 april
Zaterdag
Maandag
Wat vieren de chistenen met Pasen? opzoeken
De geboorte van Jezus
Het laatste avondmaal
De verrijzenis van Jezus
Door wie is Jezus op Witte Donderdag verraden? opzoeken
Marcus
MatteŁs
Lucas
Judas
Johannes
Pasen zal nooit worden gevierd op ... . opzoeken
24 maart
1 april
27 april
31 maart
Waarvoor dient het paasvuur? opzoeken
Behoud van duistere krachten
Verjagen van de demonen van de winter
Aantrekken van het goede en afstoten van het kwade
Wat is de betekenis van Urbi et Orbi? opzoeken
Ga in vrede
Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit
Voor de stad en voor de wereld
Zalig Pasen
Voor de armen en de rijken
In welke vaste periode valt Pasen altijd? opzoeken
20 maart - 20 april
22 maart - 25 april
12 februari - 16 april
1 april - 1 mei
25 maart - 13 april