De grote kennis (3) quiz

Quizvragen voor 'Kennis (3)'
Wat is het gemiddelde van: 16, 32, 18, 23 en 76? opzoeken
36
30
34
35
33
Wat is het antwoord van deze som: (15x46-48+7858):5? opzoeken
1601
1700
1600
1701
1599
Van welk woord kun je geen werkwoord maken? opzoeken
stuur
raam
speel
bel op
fiets
In welk jaar ging Karel de Grote dood? opzoeken
811
800
812
814
799
Welk woord is fout geschreven? opzoeken
Slimmerik
Sympathiek
Krokodilenstaart
Dressoir
Muzikant
Het is 10 november, over hoeveel dagen is het pakjesavond? opzoeken
26 dagen
28 dagen
27 dagen
25 dagen
30 dagen
Wie ontsnapte uit slot loevestein in een boekenkist? opzoeken
Meneer loevestijn
Sinterklaas
Paashaas
Hugo de groot
Waar staat www voor? opzoeken
Wie wil wandelen
Wereld wijd web
Wie woont waar
World-Wide Web
Wat was de grens van her Romeinse Rijk in Nederland? opzoeken
Lek
Maas
Ijsel
Rijn
Waal
Welk dier bestaat niet? opzoeken
Tikalo
Dodo
Degoe
Muishamster