De grote tamme ratten quiz

Quizvragen voor 'Tamme ratten'
Wat is het gewicht van een volwassen tamme rat? opzoeken
+/- 900 gram
+/- 300 gram
+/- 100 gram
+/- 500 gram
+/- 700 gram
Hoe lang draagt de tamme rat? opzoeken
10 dagen
22 dagen
30 dagen
15 dagen
39 dagen
Uit welk land is de tamme rat afkomstig? opzoeken
MongoliŽ
IndiŽ
AziŽ
Peru
Van welke rat stamt de tamme rat af? opzoeken
De Indische borstelrat
De bruine rat
De zwarte rat
De bergbeverrat
De bisamrat
Vanaf welke leeftijd is de tamme rat geslachtsrijp? opzoeken
+/- 10 weken
+/- 2,5 weken
+/- 15 weken
+/- 5 weken
+/- 7,5 weken
Hoe lang duurt de cyclus van een tamme rat? opzoeken
1 tot 2 dagen
8 tot 10 dagen
12 tot 13 dagen
4 tot 5 dagen
15 tot 16 dagen
Hoe oud wordt de gemiddelde tamme rat? opzoeken
3 jaar
1 jaar
2 jaar
5 jaar
4 jaar
Na hoeveel dagen gaan de ogen van de pas geborenen open? opzoeken
9 dagen
6 dagen
21 dagen
19 dagen
14 dagen
Welke is het grootst? opzoeken
Ze zijn ongeveer even groot.
De mannelijke rat.
De vrouwelijke rat.
Hoe noemt men jonge ratjes? opzoeken
Biggetjes
Kalf
Rittens
Veulen
Welpen