De grote nederlandsquiz

Quizvragen voor 'Nederlands'
Wat is goed gespeld? opzoeken
Cielinder
Polygamie
Alibie
Ciaankali
Wat voor voornaamwoord is elkaar? opzoeken
Bezittelijk
Wedekerend
Wedekerig
Wat is goed gespeld? opzoeken
Althains
Altans
Althans
Althanz
Wat is goed gespeld? opzoeken
Analiseren
Kolibri
Technicussen
Fotografen
Wat is een zelfstandig naamwoord? opzoeken
Een woord waar een bijwoord voor kan
Een woord waar op, voor of in voorstaat
Een woord waar de het of een voor kan
Wat is goed gespeld? opzoeken
Prostatectomi
Gebagateliseerd
Practicuette
Radiecalisering
Geroetineerd manouvreren
Wat is hun in de zin: Hun hebben het gedaan? opzoeken
Persoonlijk voornaamwoord
Voegwoord
Bezittelijk voornaamwoord
Intriecitie
Wat is op de snelweg in de zin:"wij rijden op de snelweg.''? opzoeken
meewerkend voorwerp
bijvoegelijke bepaling
lijdend voorwerp
Voorzetsel voorwerp
bijwoordelijke bepaling
Wat is correct? opzoeken
Lakoniek
Laconiek
Lakonyk
Laconyk
Wat is goed gespeld? opzoeken
Babies
Babyen
Babys
Baby's