De grote nederlandsquiz

Quizvragen voor 'Nederlands'
Wat is hun in de zin: Hun hebben het gedaan? opzoeken
Intriecitie
Bezittelijk voornaamwoord
Voegwoord
Persoonlijk voornaamwoord
Wat is een zelfstandig naamwoord? opzoeken
Een woord waar op, voor of in voorstaat
Een woord waar de het of een voor kan
Een woord waar een bijwoord voor kan
Wat voor voornaamwoord is elkaar? opzoeken
Wedekerig
Wedekerend
Bezittelijk
Wat is goed gespeld? opzoeken
Babyen
Babys
Baby's
Babies
Wat is op de snelweg in de zin:"wij rijden op de snelweg.''? opzoeken
lijdend voorwerp
bijvoegelijke bepaling
bijwoordelijke bepaling
meewerkend voorwerp
Voorzetsel voorwerp
Wat is correct? opzoeken
Lakonyk
Laconiek
Lakoniek
Laconyk
Wat is goed gespeld? opzoeken
Actietje
Skietje
Atheneumpje
Asperientje
Wat is goed gespeld? opzoeken
Geroetineerd manouvreren
Prostatectomi
Gebagateliseerd
Practicuette
Radiecalisering
Wat is goed gespeld? opzoeken
Cielinder
Ciaankali
Polygamie
Alibie
Wat is goed gespeld? opzoeken
Altans
Althans
Althains
Althanz