De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een perifrase
Een clichť
Een machtspreuk
Een troop
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Epafoor
Symploke
Anifoor
Symfoor
Semafoor
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Pleonasme
Rijm
Paradox
Parabool
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Tautologie
Contaminatie
Pleonasme
"Het ziet eruit als kaas, het ruikt als kaas, het maakt als kaas, dus is het kaas." is een voorbeeld van? opzoeken
Een tautologie
Een anafoor
Een symfoor
Een epifoor
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een parabool
Een paradox
Een contaminatie
Een anafoor
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een epifoor
Een anafoor
Een symploke
Een tautologie
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets te benadrukken
Om een opsomming te geven
Om te overdrijven
Om iets als onbelangrijk af te doen