De grote stijlfigurenquiz

Quizvragen voor 'Stijlfiguren'
Wat is een voorbeeld van een tautologie? opzoeken
Ronde cirkel
Gratis en voor niets
Heel veel
"Waarom? Daarom!" is een voorbeeld van? opzoeken
Een clichť
Een machtspreuk
Een perifrase
Een troop
Hoe noemt men het tegelijk voor komen van een anafoor en een epifoor? opzoeken
Anifoor
Semafoor
Symploke
Epafoor
Symfoor
Welke stijlfiguur is de basis van vele gedichten? opzoeken
Parabool
Rijm
Paradox
Pleonasme
Wat is een voorbeeld van een hyperbool? opzoeken
Zo snel als de bliksem
Die paar meter tussen Parijs en Londen
"Niets in de lucht, niets op de grond, niets in het water" is een voorbeeld van? opzoeken
Een tautologie
Een symploke
Een anafoor
Een epifoor
Wat wordt er bedoelt met een parabool? opzoeken
Een in werkelijkheid veel belangrijkere/grotere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Een in werkelijkheid veel minder belangrijkere/kleinere/... zaak dan hoe het wordt voorgedaan
Waarvoor wordt een enumeratie gebruikt? opzoeken
Om iets te benadrukken
Om iets als onbelangrijk af te doen
Om een opsomming te geven
Om te overdrijven
"Zeg nooit nooit" is een voorbeeld van? opzoeken
Een paradox
Een parabool
Een anafoor
Een contaminatie
"Koud ijs" is een ... opzoeken
Contaminatie
Tautologie
Pleonasme