De grote harry potter en de relieken van de dood (2) quiz

Quizvragen voor 'Harry Potter en de Relieken van de Dood (2)'
Wie is geen eigenaar van de zegevlier? opzoeken
Albus Perkamentus
Ronald Wemel
Draco Malfidus
Wat is geen reliek? opzoeken
Toverstok
Toverboek
Mantel der onzichtbaarheid
Wat is GEEN gruzielement? opzoeken
Diadeem van Ravenklauw
Medaillon van Zwadderich
Prijs voor uitmuntendheid
Welke zin staat er op het graf van James en Lily poter? opzoeken
Waaneer 1 hart stopt met slaan, is de wereld nog niet vergaan.
De laatste vijand die overwonnen word, is de dood.
Waar je schat is, zal ook je hart zijn
Wie komen ze niet tegen in de kelder van Malfidus? opzoeken
Loena
Olivander
Anderling
Wat is het wachtwoord van met het oog op Harry? opzoeken
Dwaaloog
Albus
Harry's pupil
Wie is geen broer van Ron Wemel? opzoeken
Bill
Charlie
Ginny
Wie is R.A.Z? opzoeken
Regulus Aragog Zwarts
Regulus Arcuratus Zwarts
Regulus Arcturus Zwarts
Wie is geen kind van Harry opzoeken
Lily
Albus
Hugo
Wat is geen sprookje van Baker de Bard? opzoeken
Het Verhaal van de Drie Gebroeders
Knabbeltje Babbeltje en haar Schaterende Stronk
Sneeuwwitje en de 7 dwergen