De grote jupiterquiz

Quizvragen voor 'Jupiter'
Hoeveel bedraagt de gemiddelde zwaartekracht op Jupiter? opzoeken
10 m/s
15 m/s
3,2 m/s
25 m/s
Wat is de gemiddelde temperatuur op Jupiter? opzoeken
-121C
0C
-92C
-39C
-157C
Hoeveel manen telt Jupiter? opzoeken
7
129
35
63
Jupiter is een: opzoeken
Gasreus
Ijsreus
Terrestrische planeten
Jupiter zendt: opzoeken
meer energie uit dan ze absorbeert
minder energie uit dan ze absorbeert
evenveel energie uit als ze absorbeert
Hoe ver is Jupiter van de zon verwijderd? opzoeken
1,07 miljard km
126 miljoen km
778 miljoen km
572 miljoen km
Waaruit bestaan de ringen die zich rond Jupiter gevormd hebben? opzoeken
Stof- en zanddeeltjes
Stof- en ijsdeeltjes
Stof- en gasdeeltjes
Stof- en metaaldeeltjes
Welke snelheden bereikt de wind op Jupiter? opzoeken
340 km/h
5.390 km/h
11.000 km/h
2.350 km/h
640 km/h
Hoe lang doet Jupiter er over om 1 keer rond zijn as te draaien? opzoeken
52,7 uur
9,84 uur
984 uur
572 uur
98,4 uur
Jupiter is: opzoeken
De 4de planeet in ons zonnestelsel
De grootste planeet van ons zonnestelsel
De kleinste planeet in ons zonnestelsel
De 7de planeet in ons zonnestelsel (vanaf de zon geteld)