Quiznet.eu - zoeken

Hoe noemen de zogezegde hooligans die de kampioenen schrik moeten aanjagen van DDT?
- Polleke en Piet
- Gaston en Gino
- Fred en Frank
- Jimmy en John
- Rik en Robert