Quiznet.eu - zoeken

Hoe noemen de knoppen van een trompet?
- Blaaspijpjes
- Veren
- Sluizen
- Ventielen
- Trompet-knoppen