Quiznet.eu - zoeken

Wie vervangt af en toe de presentatoren van Voor de Show ?
- Dina Tersago
- Kürt Rogiers
- Tess Goossens
- Stef Wauters
- Cathérine Moerkerke