Quiznet.eu - zoeken

Wie vervangt af en toe de presentatoren van Voor de Show ?
- Cathérine Moerkerke
- Tess Goossens
- Kürt Rogiers
- Stef Wauters
- Dina Tersago