Quiznet.eu - zoeken

Een bestuurslid van een pensioenfonds neemt met partner en kinderen deel aan een drie weken durende reis naar een vastgoedbelegging aan de Middellandse Zee. De reis is geheel verzorgd en betaald door de externe vermogensbeheerder aan wie het fonds het beheer van de vastgoedportefeuille heeft opgedragen. Is dit gedrag passend voor een bestuurslid van een pensioenfonds?
- Nee, het bestuurslid wekt hiermee tenminste de schijn van be´nvloeding en kan op dit gedrag worden aangesproken door de AFM.
- Nee, het bestuurslid wekt hiermee de schijn van be´nvloeding en kan op dit gedrag worden aangesproken door DNB.
- Ja, deze reis levert het fonds wellicht een interessante beleggingsmogelijkheid op.