Quiznet.eu - zoeken

Welke uitvinding maakte het mogelijk om de ontvangers veel kleiner te maken?
- Diode
- Condensator
- Spoel
- Transistor