Quiznet.eu - zoeken

Hoe heet de huis elf van Bartolomeus Krenck?
- Rinker
- Bobby
- Winky
- Yinky
- Heeft hij niet