Quiznet.eu - zoeken

Welke vier basisdoelen voor kinderopvang worden in de Wet Kinderopvang omschreven?
- Opendeuren beleid, niet dwingen, positieve benadering, stimuleren in de ontwikkeling
- Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie, normen en waarden
- Opendeuren beleid, sociale competentie, waarden en normen, emotionele veiligheid