Quiznet.eu - zoeken

Welke onderdelen, met betrekking tot de opvang van kinderen, dienen jaarlijks geevalueerd te worden?
- Welbevinden van individuele kinderen, RI&E, medewerkertevredenheidonderzoek, klanttevredenheidonderzoek
- Welbevinden van individuele kinderen, klanttevredenheidonderzoek, behandeling van klachten, RTV's
- Welbevinden van individuele kinderen, waardering door ouders, behandeling van klachten, signaleren van afwijkingen