Quiznet.eu - zoeken

Welke middelen gebruikt Kits Oonlie om de kwaliteit continu te blijven verbeteren?
- RTV formulier, medewerkertevredenheidonderzoek, evaluatie start opvang
- Functionering- en beoordelinggesprekken, interne en externe audits, welbevinden kind
- RTV formulier, website, welbevinden kind