Quiznet.eu - zoeken

Welke van de volgende controles doe je niet bij een pasgeborene met antibiotica op de kraamafdeling?
- Controle ademhaling
- Controle kleur
- Tempratuur
- Zuurstofgehalte in het bloed.