Quiznet.eu - zoeken

Waardoor komt Reuben Thiskoff in het ziekenhuis terecht?
- Een slag op het hoofd
- Hij is van de trap gevallen
- Een hartaanval