Quiznet.eu - zoeken

Wat betekent een rode sticker op een geneesmiddel?
- Bij gebruik van dit geneesmiddel geen voertuigen besturen
- Dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid be´nvloeden
- Dit heeft niets met het verkeer te maken