Quiznet.eu - zoeken

Op welke dagen moet je in een 1 richtingsstraat je wagen aan de kant van de onpare huisnummers parkeren?
- Van de 1ste tot de 15de van de maand
- Op onpare dagen
- Van de 16de tot de laatste dag van de maand
- Je mag niet in een 1 richtingsstraat parkeren
- Op pare dagen