Quiznet.eu - zoeken

Wat betekent een gele zigzaglijn op het wegdek?
- Zone 20
- Beurtelings parkeren
- Verboden te parkeren
- Zachte berm