Quiznet.eu - zoeken

Waarom zijn er oorlogsmonumenten?
- Om de oorlogsslachtoffers te herdenken
- Om de winnaar van de oorlog te eren
- Om de oorlog te herdenken