Quiznet.eu - zoeken

Hoe is het logo van de YoutTube app opgebouwd?
- Op een rode achtergrond, bovenaan de letters You met daaronder op een witte achtergrond de letters Tube.
- Op een witte achtergrond, bovenaan de letters You met daaronder op een rode achtergrond de letters Tube.
- Op een witte achtergrond, rechts de letters You en links op een rode achtergrond de letters Tube.