Quiznet.eu - zoeken

Van wat worden de drie huisjes van de biggetjes gemaakt?
- Banaantjes, stenen en takjes
- Stro, hout en stenen
- Glas, klei enstro