Quiznet.eu - zoeken

Werknemersbestuursleden kunnen ook door een vakvereniging worden benoemd.
- Ja, daar is geen wettelijke belemmering.
- Ja dat kan, maar alleen als de ondernemingsraad daarmee instemt.
- Nee, de Pensioenwet laat dat niet toe.